A két körte

Cockade - Roundels

A bevezetőben mutattam kétfajta körtét ábrázoló képet:

  egy_korte

Ezen a két képen balról is, jobbról is körte van. A magyar nyelvben járatosabb olvasóim már fel is kiálltottak meglepetésükben: - de hogyan is lenne lehetséges - pusztán az azonos szóalak miatt egyenlőségjelet tenni a kétféle dolog között! Szemmel látható, hogy bal oldalt egy villanykörte, míg a jobboldali képen egy körte nevű gyümölcs látható.
Még járatosabbak azt is kapásból mondják, hogy a gyümölcs-körte volt természetesen előbb, és csak az arra való hasonlósága okán nevezték el a mesterségesen gyártott dolgot is ugyanazzal a névvel!

Pontosan, igazuk is van.

Előbb volt a szalag-rózsa, majd a polgári forradalmak nemzeti érzületét mutató szalagkör, majd később az első nagy háború korában kezdtek el alkalmazni köralakú felségjeleket - elsőként pont a franciák, elismerten a polgári forradalmuk kör-rózsáját, a kokárdát véve alapmintának. S lett a katonai hovatartozás-felségjelnek is sok nyelvben „kokárda” ugyancsak a neve. DE attól még a kettő - mint a körték esetében - NEM ugyanaz!

Olyannyira, hogy angol nyelven különbséget is tesznek a kettő között, Íme:


  oldalkep_fr

- francia oldal, ugyanaz az ábrasor franciául, és angolul is!

  oldalkep_en

Magyarul - főként a köznyelvben mindkét jelre a kokárda szó terjedt el: csakhogy és de, egyáltalán nem mindegy, hogy villany körte, avagy gyümölcs körte!

Mert a kettő közé nem lehet egyenlőség jelet tenni. Ugyanígy nem lehet egyenlőség jelet tenni a polgári 48-as kokárda, és a csak 1910 után kialakulgató repülés-felségjel (és a majd arra kialakított szabály) között!