Miért éppen a kör?

Notitia Dignitatum -  Az úgynevezett Speyer kódex.

Speyer városa dél-Németországban van, közel a francia területhez. A Római-birodalom fennhatósága alatt kezdett kialakulni. Hosszú időn keresztül Nagy Károly frank birodalmának része volt. Történelmi értékeket örző könyvtárának kiemelkedően becses darabja a Notitia Dignitatum - avagy más néven Itinerarium Antonini.

Notitia_dignitatum

E kéziratos könyv úgy keletkezett, hogy 1542-ben a város katedrálisa számára lemásoltak egy, még a Római Birodalom III. századában keletkezett kéziratos könyvet, majd e másolathoz hozzákötöttek 1660 körül egy másik kéz által másolt példányt. Az eredeti könyvek, amelyekről a másolás történt azóta elvesztek, de ez a teljes mértékben hiteles másolat példa nélküli kincs az emberiség - és elsősorban - az európai ember számára.
Felütve lapjait ugyanis élő cohors, és legió adatok, távolságadatok, erődnevek felsorolása, a római hadigépezet mindennapjai tűnnek elénk.

E könyv lapjain megörökítve láthatóak a római vezénylési jelek. Vagyis, az egyes csapat-egységek jelei. Ezeket a jelvényeket póznára tűzve vitték az egység elején.

Ránézve rögtön szembetűnik: a római csapat-jelek körlapon elhelyezett koncentrikus körábrák, avagy a körben bizonyos állatnak, vagy stilizált szimbólumnak az ábrái:


273old   274old   279old

Ezt a könyvet, a benne fellelhető tartalmat ismerték úgy a Germán, mint a Frank katonai vezetők, akkor, amikor sor került a II. Hágai egyezmény aláírására, s az abban foglalt megkülönböztető jelek alkalmazásának és főleg formájának kialakítására. Elő - és példakép is akadt: az elmúlt háborúkban úgy a francia mint más seregek vezénylő tisztjeinek csákóján szerepeltek körjel alakú kokárdák.

A porosz-német birodalmi hadseregben egyenesen vezénylő szinten szerepelt ebben az időben a csapategységek adott tartományhoz való tartozásának felismerhetővé tétele a tartományok zászlainak körjel-kokárda színrendszerében szereplő körembléma viselése a csákón, ruházaton.

Armee_cockades    ruhlcockade500

Az aviatika fejlődésében élenjáró franciáknál, amikor a Hágai egyezmény végrehajtásához kerestek nemzeti felségjelet, kézenfekvő volt, hogy a Bonaparte Napóleon által kitaposott kokárda-színsorrendet vegyék fel megkülönböztető jelül, ezzel visszautalva egykori hadi nagyságukra és emlékezve római előd-múltjukra is.