Katona Tamás: előadás-részlet

Részletek Katona Tamásnak a 2004  március 13-án tartott előadásából.

És a fiatalok is rájöttek arra, hogy nem szabad várni József napra, a lakomára. Nem is kell a lakoma. Nem kell az aláírás gyűjtés. Ki kell menni az utcára forradalmat csinálni és megállapodnak március 14-én, hogy igenis, másnap reggel mindenki ott lesz a Fillinger kávéházban, amit az utókor ismeretlen okból Pilvaxnak nevez, de még azt is rosszul írja le, mert Pilvax uram két l-lel írta a nevét úgy, ahogy a Kellenföldet szokták mondani. Nos, hogy ott lesznek a Fillinger kávéházban és kimennek az utcára és forradalom lesz. És erre készültek. Jó, hátha erre készülnek, hát ugye az egyik szent szöveget ismerték, a másik szent szöveg még ott lapul szépen összesodorva Petőfi Sándor kabátjának a zsebében.

***

Hát ez a holnap borzasztó rongy idővel köszöntött Pest városára. Rettentő hideg szél fújt, metsző hideg szél, zuhogott a havas eső, az emberek a köpenyükbe burkolóztak és nem szívesen mentek ki az utcára. De hát a fiatalok megállapodtak, hogy reggel ott lesznek a Pilvaxba, menjünk oda. Hát ott van a pénztárosnő, a hatalmas üveg palotájában, vagy pagodájában. Ott van az öreg szolga, aki a biliárdasztalon állítgatja a golyókat. De hol vannak a fiatalok? Ott a hátsó sarokban ül egy fiatal, egy kis cigányképű ember Degré Alajos a neve, most jött az orsovai hajóval. Következőképp fogalma sincs arról, hogy itt forradalmat készítenek, egyszerûen csak nagyon éhes, már a harmadik reggelit eszi. Kiderült, hogy egyetlen egy fiatal a bukaresti havasalföldi református pap fiacskája Sukei Károly volt ott időben ahogy megbeszélték és egy kitűnő eszű ember volt. Ironikus, gúnyos, rendkívül találó megjegyzéseket teteszegetett, csak az volt a papapapabaj vele, hogy hehe. dadogott. Na most ugye hát a forradalomban nem lehet dadogni. Hát Sukai is úgy gondolta, hogy majd jönnek a többiek és majd együtt.

***

De hát hol vannak ennek a fiatalok mozgalmának a vezetői? Hol van a gyönyörű és nagyon okos Vasvári? Hol van a torzonborz Bujovszky Gyula, a már kissé kopaszodó Jókai Móric? Hol van maga Petőfi Sándor? Hát Petőfi legalább elindult a kávéház felé a maga távgyalogló lépteivel, ugye evezett a karjaival a levegőben. Vajda János a költő írta le a visszaemlékezésében, innen tudjuk, hogy hogy járt Petőfi. És ebben a borzasztó reggeli szürkületben és havas esőben két ismerős alakot látott meg és oda is kiabált, hogy Vasvári, te vagy az? És Vasvári mindenkinél jobban tudta, hogy ő Vasvári és ezért azt mondta, hogy igen! Nos, ilyenkor a forradalmi éberség is fontos dolog.


***

Hát kit bosszanthatott, a férjét csak nem akarta bosszantani, Jókai már megkapta a magáét, Bujovszky egy senki, nem érdemes foglalkozni, Vasvárit kezdte bosszantani. Mégpedig hát mivel lehetett egy szép embert bosszantani, hogy. hogy kinek az ágyából bújt ki aznap reggel. És hát kezdi kérdezgetni, hogy a hegyes orrú grófnő ágyából? A kövér tanárnő ágyából? Csupa aljas célzás. Mert Vasvári, akit különben is nagyon irigyeltek mint szép fiút Pesten és ráadásul nagyon elegánsan öltözködött is és borzasztó nagy ész rejlett abban a szép fejében, hát Vasvári történelmet tanított. Teleki Blanka grófnő a hegyes orrú grófnő intézetében a legszebb magyar lányoknak. Õ volt a történelem tanárja.

***

Ugye a kokárda úgy készül, hogy egy nemzeti színű szalagot meghajlítunk. Hogyha azt akarjuk, hogy kétoldalt piros-fehér-zöld jöjjön ki belőle, bizony itt a zöld kerül kívülre és a piros belülre. A kokárda mindig belülről kifelé olvasandó. De már 1848-ban a kokárdák többsége fordított volt. Kívül volt a piros, mert úgy csinosabb. Az olasz kokárda amit mi hordunk, mert ugye az osztrák fekete-sárga kokárdát is úgy hordták, hogy a katonának a csákóján egy sárgaréz lap volt és a közepén egy fekete gomb. Fekete-sárga. Tehát így kellene kinéznie a kokárdának. Én ezért raktam föl ezt.

***