Csákógomb és csákórózsa

Honvédcsákók

    Csákógomb - csákórózsa

Katona Tamásnak egyik fő érve az, hogy a negyvennyolcas honvédek csákórózsáin is rendszerint a „helyes” állásban szerepel, csak egyesek elrontották a „szabályt”, és fordítva viselték azt.

Végignézés előtt röviden tekintsük át a csákót kokárda-szempontunkból.

 

A csákón középen ott a fém rézlap rozetta, közepén lyukkal, felette fent pedig a féldomború csákógomb. Vezénylő tiszteknél még egy toll-köteg is kinyúlik felfelé.

A köralakú fém csákórózsát már láthattuk a napóleoni csákókon is, ott a francia sereghez tartozás szimbóluma. A magyar csákókon már eltűnik ez a funkciója, csak rögzült elemként szerepel. Felette a csákógomb a hovatartozás-jelző. Eredetileg a csapatot fenntartó (tulajdonos) monogramja volt benne feltüntetve. Vezénylési szempontból - jobb láthatóság - az alakult ki, hogy a csákógomb külső félgömbje világos színű, belső harmadában a csákó sötétebb alapszíne és abban a tulajdonos betűjele.

 Arra azért kíváncsi lennék, hogy Katona Tamás mely ország zászlójának fordítaná a fekete-piros és a barna-sárga-sárga színösszetételt - ha igaz lenne a csákógombra kitalált elmélete.

Az 1848-49-es huszároknál - ahogy annak idején a francia forradalomkor is volt - keresik a levetett császári vonatkozás ellenjelentését. Így nem csoda, ha előfordul az, hogy a gombon kívül van a zöld szín, és legbelül a piros - nem a „szabály rossz ismerete” miatt, hanem mert még nem alakult ki a meghatározottab viselési sorrend.

 

Csakhogy! Ezeket a csákógombokat nem egyenes-szemből nézésre alkották meg, hanem hogy kissé (vagy teljesen) oldalról rátekintve mutassa fel az ismertető jelet, - és így, oldalnézetből bizony a kívül zöld-belül piros is piros-fehér-zöld olvasatot ad ki!


  

Than Mór képei.

A festőnövendék nem vehetett részt aktívan a szabadságharcban, de Görgey Arthúr seregében vízfestményeken megörökítette a jelentősebb csata-eseméényeket. Reá szoktak hivatkozni a toposz-szövegűek, hogy festményein is látszik a „helyesen” hordott kokárda a honvédcsákón. No, sok minden látszik, csak éppen a kívül zöld belül piros „kokárda” nem!

Megnézve közelebbről a Tápióbicskei csata képét rögvest feltűnik a figyelmesebb szemlélőnek: a csákógomb belső része piros [!], és a magyar honvéd huszárok egy, a csákóra kötött piros kendővel teszik magukat jól megkülönböztethetővé az osztrák katonáktól.

   Tapiobicskei_csata   kapolnai_csata

Az utánanézés - és gondolkodás nélkül felkapott toposzok - megkaparva tatalmukat - így válnak köddé...